A-Wurf - geb. 21.09.2017 - 5 Rüden / 7 Hündinnen
Beverly-Leyla v. Kopfrein + Don-Camillo of Goldenlove

  

Boy Hellblau
Boy Hellblau
Girl Beige
Girl Beige
Girl Violett
Girl Violett
Girl Black
Girl Black
Boy Yellow
Boy Yellow
Boy blue
Boy blue
Girl red
Girl red
Boy Green
Boy Green
Girl Orange
Girl Orange
Girl pink
Girl pink
Girl white
Girl white
Boy brown
Boy brown

1. Woche

2. Woche

IMG_0817
IMG_0780
IMG_0787
IMG_0779
IMG_0813
IMG_0820

7. Woche

IMG_1235 2
IMG_1206 2
IMG_1010
IMG_1208 2
IMG_1211 2
IMG_1210 2
IMG_1212 2
IMG_1213 2
IMG_1216 2
IMG_1222 2
IMG_1220 2
IMG_1224 2
IMG_1230 2
IMG_1232 2
IMG_1234 2